Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Thổ Nhĩ Kỳ
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Thổ Nhĩ Kỳ
Thời gian làm Visa: 14 - 30 Ngày
Thời gian lưu trú: 10 Ngày
Số lần nhập cảnh: 1 Tháng 1 Lần
Phí nộp tại ĐSQ: 60 EU
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Thụy Sỹ
Thời gian làm Visa: 14 Ngày
Thời gian lưu trú: 15, 30 Ngày
Số lần nhập cảnh: 1 Tháng 1 Lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~80eur
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Loại Visa: Hộ chiếu
Điểm Đến:
Thời gian làm Visa:
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
400,000 đ
Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Schengen (26 Nước châu Âu)
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Schengen (25 nước Châu Âu)
Thời gian làm Visa: 15 Ngày
Thời gian lưu trú: 15, 30, 45, 90 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần - 5 năm nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Dịch Vụ Hỗ Trợ Làm Thủ Tục Visa Pháp
Visa Hot
Loại Visa: Du lịch, Công tác, Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Pháp
Thời gian làm Visa: 7-14 Ngày
Thời gian lưu trú: 15, 30, 45, 90 ngày
Số lần nhập cảnh: 3 tháng 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 80 EU
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Bỉ
Thời gian làm Visa: 15-20 Ngày làm việc
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh: 1 lần hoặc nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: ~ 80 EUR
Giá 1 hồ sơ
5,500,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Visa Bỉ
Thời gian làm Visa: 14 - 21 Ngày
Thời gian lưu trú: 3 tháng
Số lần nhập cảnh: 6 tháng, nhiều lần
Phí nộp tại ĐSQ: 2.706.000vnđ
Giá 1 hồ sơ
5,500,000 đ
Loại Visa: Thăm Thân
Điểm Đến: Visa Mexico
Thời gian làm Visa: 2 Tuần
Thời gian lưu trú: Tùy thuộc vào hồ sơ
Số lần nhập cảnh: 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 40usd
Giá 1 hồ sơ
2,990,000 đ
Loại Visa: Công tác
Điểm Đến: Visa Mexico
Thời gian làm Visa: 2 Tuần
Thời gian lưu trú: Tùy thuộc vào hồ sơ
Số lần nhập cảnh: 1 lần
Phí nộp tại ĐSQ: 40usd
Giá 1 hồ sơ
2,990,000 đ
Loại Visa: Du lịch
Điểm Đến: Visa Mexico
Thời gian làm Visa: 2 Tuần
Thời gian lưu trú:
Số lần nhập cảnh:
Phí nộp tại ĐSQ:
Giá 1 hồ sơ
6,800,000 đ

Tin tức mới nhất