Tây Âu 10N: HN - Pháp - Interlaken - Thụy Sĩ - Ý - Vatican + Bay Qatar Airways & KS 4*
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Vatican, Ý
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 25/05; 10, 26/06; 14, 28/07; 04, 27/08; 22/09; 6/10; 03/11/2023
Giá 1 khách
69,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Vatican, Ý
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Ghi chú: 23/04; 28/05; 11/06; 2, 9/07/2023
Giá 1 khách
79,900,000 đ
Tây Âu 12N: HN - Pháp - Thụy Sỹ - Miền Nam Pháp - Monaco - Ý - Vatican + Bay Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Monaco, Pháp, Thụy Sĩ, Ý , Vatican
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Ghi chú: 21/09/2022
Giá 1 khách
66,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Monaco, Ý , Vatican
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Ghi chú: 21/09/2022
Giá 1 khách
66,900,000 đ