Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Bỉ, Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Hà Lan, Ý
Thời gian: 1/2 Ngày
Ghi chú: 28/09, 19/10, 16/11, 21/12/2022
Giá 1 khách
82,900,000 đ
Tây Âu 10N: HN - Pháp - Interlaken - Thụy Sĩ - Ý - Vatican + Bay Qatar Airways & KS 4*
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Vatican, Ý
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 25/05; 10, 26/06; 14, 28/07; 04, 27/08; 22/09; 6/10; 03/11/2023
Giá 1 khách
69,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Luxembourg, Pháp, Thụy Sĩ, Đức
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 23/9; 7,28/10; 11,25/11; 9,23/12/2022
Giá 1 khách
58,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 26/09, 10/10, 14/11/2022
Giá 1 khách
65,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Vatican, Ý
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Ghi chú: 23/04; 28/05; 11/06; 2, 9/07/2023
Giá 1 khách
79,900,000 đ
Tây Âu 12N: HN - Pháp - Thụy Sỹ - Miền Nam Pháp - Monaco - Ý - Vatican + Bay Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Monaco, Pháp, Thụy Sĩ, Ý , Vatican
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Ghi chú: 21/09/2022
Giá 1 khách
66,900,000 đ
Tây Âu 9N: HN - Đức - Hà Lan - Bỉ - Pháp + Bay Bamboo Airways
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 14, 28/10; 11, 25/11; 16, 23/12/2022
Giá 1 khách
54,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Bỉ, Hà Lan, Pháp, Đức
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 19, 26/05/2022
Giá 1 khách
53,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Áo, Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Ghi chú: 01, 15, 29/06; 13/07/2023
Giá 1 khách
77,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Ý
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 01/10/2022
Giá 1 khách
115,900,000 đ
Danh mục: Tour Free & Easy
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Anh
Thời gian: 7 Ngày 6 Đêm
Ghi chú: Thứ 7 Hàng Tuần
Giá 1 khách
Liên hệ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Anh
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 24/09; 15/10/2022
Giá 1 khách
76,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Đức, Hà Lan, Pháp, Bỉ, Thụy Sĩ
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 14/07, 21/07; 04/08, 11/08, 18/08; 01/09, 15/09*, 29/09; 06/10, 20/10; 17/11; 08/12/2022
Giá 1 khách
45,990,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Đức, Áo, Séc
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 27/08/2022
Giá 1 khách
59,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Ý , Thụy Sĩ
Thời gian: 11 Ngày 10 Đêm
Ghi chú: 13/09; 04/10; 08/11/2022
Giá 1 khách
59,490,000 đ
Tây Âu 9N: HCM - Đức - Luxembourg - Pháp - Bỉ - Hà Lan + Bay Bamboo Airways + KS 4*
TOUR BÁN CHẠY
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Đức, Luxembourg, Pháp, Bỉ, Hà Lan
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 14/07, 21/07; 04/08, 11/08, 18/08; 01/09, 15/09*, 29/09; 06/10, 20/10; 17/11; 08/12/2022
Giá 1 khách
45,990,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 23/05; 22/06; 25/07; 24/08; 21/09; 21/10/2022
Giá 1 khách
61,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Đức, Hà Lan, Bỉ, Luxembourg
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 17/05, 09/06, 13/9/2022
Giá 1 khách
49,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 21/09; 21/10/2022
Giá 1 khách
63,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Đức, Hà Lan, Bỉ, Pháp
Thời gian: 9 Ngày 8 Đêm
Ghi chú: 26/9; 14/10; 18/11; 23/12/2022
Giá 1 khách
54,900,000 đ
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Monaco, Ý , Vatican
Thời gian: 12 Ngày 11 Đêm
Ghi chú: 21/09/2022
Giá 1 khách
66,900,000 đ
Tây Âu 8N: HCM - Pháp - Luxembourg - Bỉ - Hà Lan - Đức + Bay Turkish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Luxembourg, Bỉ, Hà Lan, Đức
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Ghi chú: 07/10; 09, 23/12/2022
Giá 1 khách
47,990,000 đ
Tây Âu 10N: Đà Nẵng - HN - Pháp - Thụy Sỹ - Ý + Bay Qatar Airways
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Thụy Sĩ, Ý
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 21/09; 21/10/2022
Giá 1 khách
63,900,000 đ
Tây Âu 10N: Đà Nẵng - HN - Anh - Scotland + Bay Bamboo Airways
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hà Nội
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Anh
Thời gian: 10 Ngày 9 Đêm
Ghi chú: 24/09; 15/10/2022
Giá 1 khách
76,900,000 đ
Tây Âu 8N: HCM - Thổ Nhĩ Kỳ + Bay Tukish Airlines
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Thổ Nhĩ Kỳ
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Ghi chú: 10/06/2022
Giá 1 khách
35,990,000 đ
Tây Âu 8N: HCM - Pháp - Bỉ - Hà Lan - Đức + VMB Khứ Hồi
TOUR KÍCH CẦU
Danh mục: Tour trọn gói
Khởi hành: Từ Hồ Chí Minh
Điểm Đến: Tây Âu
Địa danh: Pháp, Bỉ, Hà Lan, Đức
Thời gian: 8 Ngày 7 Đêm
Ghi chú: 20/05; 24/06/2022
Giá 1 khách
48,990,000 đ

TOUR DU LỊCH TÂY ÂU 

Du lịch Tây Âu - Tây Âu là vùng đất nổi tiếng với các quốc gia xinh đẹp như: Anh, Pháp, Đức, Bỉ, Hà Lan, Thụy Sĩ... Có khí hậu ấm, có mùa mưa nhiều và sương mù, là điểm đến lí tưởng cho những ai yêu thich du lịch Châu Âu, nghỉ dưỡng.  Du lịch Tây Âu mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm, khám phá thú vị. Không chỉ hấp dẫn du khách bởi những cảnh quan thiên nhiên, Tây Âu còn có nét văn hóa đặc trưng độc đáo của từng quốc gia nằm trong khu vực. Cùng tham khảo các chương trình tour du lịch Tây Âu, Châu Âu mà Lữ Hành Việt Nam đang mở bán hàng ngày nhé!